Risk Analizi ve Değerlendirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı; İşletmelerde uygulanması gereken Sağlık ve Güvenlik Şartlarını ve bu şartların iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Vatan İş Güvenliği; Deneyimli ve uzman kadrolarıyla, İşletme ve işyerlerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla, müşterilerine ait işletme ve işyerlerinde, - Mesleki risklerin önlenmesi, - Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması, - İşletme ve işyerlerinde olası risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması için; üretim süreci içerisinde ortaya çıkabilecek tehlikeleri ve riskleri tespit etmek ve önlemek için Tehlike ve Risk Değerlendirmesi hizmeti vermektedir. İşletmenizin kurumsal yapısına uygun risk analizi metodunu sizlerin onayını alarak belirlemekte ve uygulamaktayız. Bütün proseslerinizi ayrıntılı bir şekilde irdeleyerek tehlikeleri belirlemekte, tehlikelerden kaynaklanan riskleri analiz edip tanımlayarak pratik ve etkin çözüm yöntemleri üretmekteyiz. Vatan İş Güvenliği olarak Risk Analizi Çalışmalarını Deneyimli ve Uzman Kadromuz ile; - Risk Analizi çalışma ekibinin oluşturulması, - Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi, - Eğitim sonrasında Risk Analizi Anket Çalışmalarının yapılması Vatan İş Güvenliği, Uzmanları tarafından Risk Analizi Anket çalışmaları ile çalışanların karşı karşıya oldukları risklerin değerlendirilmesi, - Risklerin Derecelendirilmesi, - Derecelendirilmiş risklere ilişkin proaktif önlemlerin belirlenmesi, - Risklerin çalışma grubuna sunulması, - Risk analizi çalışmalarının dökümante edilmesi, - Kontrol tedbirlerinin uygulanması, Planlı eğitimler yardımıyla çalışanların, belirlenmiş kontrol tedbirleri, kabul edilebilir sınırlara çekilmiş olan riskler, uyulması gereken işletme kuralları ile ilgili olarak eğitilmesi sağlanır. Doğru risk değerlendirme birimlerini kullanarak işletmenizi sıkıntıya düşürecek, hedeflerden sapmalar oluşturabilecek uygunsuzlukların oluşmasına engel olmaktayız.

Copyright © 2021 | Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Teknoloji | www.cogen.com.tr