Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Sanayi kuruluşlarında çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için sürekli danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir. - Çevre Danışmanlık Hizmetleri - Çevre Görevlisi Hizmeti - Çevre Mevzuatı açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin Yapılması, - Çevre Performans Raporlarının Hazırlanması, - Atık Minimizasyonu Çalışmalarının Planlanması, - Çevresel İzleme ve Ölçme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Takibi, - Yasal Beyanların Yapılması, - Atık Planlarının Hazırlanması, - Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, Atık Yönetimi vb. Eğitimlerinin verilmesi, - Çevresel Kazalara Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlanması, - Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması, - İç Tetkik Yapılması

Atık Yönetimi Hizmetleri

Tehlikeli ve tehlikesiz atık envanterinin oluşturulması, Atık ayrıştırma çalışmalarının planlanması ve bu kapsamda atık takip çizelgelerinin hazırlanması, - Profesyonel Destek - Yönetici ve Çalışan Eğitimleri - Çevre İzin ve Lisans Başvuruları ve Takibi - Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması - ÇED Çalışmalarının Yönetimi

Yeşil Yıldız Danışmanlık Hizmetleri ( Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi )

- Emisyon Ölçümü - Emisyon (Baca Gazı) Ölçümü - Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü - Nitrik Asit Ölçümü ve Analizi (HNO³) - Hidrojen Sülfür Ölçümü ve Analizi (H²S) - Bacagazı (Emisyon) Ölçümü - (CO, CO², O², SO², NOx, NO, No²) - Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü - Bacada İslilik Analizi - Bacada Hız Tayini - Gaz Sıcaklığı Tayini - Bacagazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi - Kütlesel Debi Hesaplanması

Su-Atıksu Analizi

- Numune Alma - Atık Sulardan Numune Alma, - Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma, - Deniz Suyundan Numune Alma, - Dip Sedimentlerinden Numune Alma, - Göl ve Göletlerden Numune Alma - Su - Atıksu Numune Alma - Su Analizi - Atık Su Analizi - PH Tayini - Fosfat Fosforu Tayini - Fenol Tayini - BOI Deneyi - Tuzluluk - Sıcaklık - KOI Deneyi - Florür Tayini - Klorür Tayini - Krom (Cr+6) Tayini - Sülfat Tayini - Sülfür Tayini - Sülfit Tayini - Renk Tayini - Aktif Klor Tayini - Alkalinite Tayini - Debi Ölçümü - Çözünmüş Oksijen - Nitrat Azotu Tayini - Yağ ve Gres Tayini - Serbest Klorür Tayini - Askıda Katı Madde Tayini - Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini - Toplam Katı Madde Tayini

Çevresel Gürültü Ölçümü Akustik Modelleme ve Raporlamaları

- Çevresel Gürültü Ölçümü - Akustik Gürültü Ölçümü - Akustik Gürültü Modelleme - Akustik Raporu Hazırlanması - Gürültü Haritalarının Hazırlanması - Tesis İçi Gürültü Ölçümleri ve Haritalanması - Deniz Araçlarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri - Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri - Demiryolları ve Havayollarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri - Şehir Gürültü Kirliliği Ölçümleri ve Gürültü Haritaları

Copyright © 2021 | Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Teknoloji | www.cogen.com.tr