OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Yasaları

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasaları aşağıda listelenmiştir...

Yasalar
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6331 – Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6552 – Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu
5176 Sayılı Kamu Görevlileleri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5237 Sayılı Ceza Kanunu
5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Bağ-Kur Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Çocuk Koruma Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Kabahatler Kanunu
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Tarım Sigortaları Kanunu
Tebligat Kanunu
Türk Borçlar Kanunu
Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Türkiye İş Kurumu Hakkında Kanun
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Copyright © 2021 | Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Teknoloji | www.cogen.com.tr