İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

Vatan İş Güvenliği tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bağlı mevzuat çerçevesinde verilecek hizmetlerimizin kapsamı; - İlgili mevzuat çerçevesinde işletme kayıtlarının incelenmesi ve raporlanması, - Personel Özlük dosyalarının incelenmesi ve matbu dökümanların hazırlanması, - Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, - Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması, - İşe alma, fesih ve çalışma koşulları hakkında danışmanlık hizmetleri, - ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması, - Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi, - Şirket iç yönetmeliği, Disiplin yönetmeliği, Personel El Kitabı vb. hazırlanması, - Dökümantasyon çalışmalarının hazırlanması, - Asgari işçilik oranlarının tespiti ve ilgili işlemlerin yürütülmesi, - Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan “İlişiksizlik Belgeleri”nin alınması, - Sosyal güvenlikle ilgili firma toplantılarına iştirak edilmesi, - Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin kontrolü, - SGK ile yapılacak yazışmaların incelenerek katkıda bulunulması, vb. tüm süreçlerde yerinde ziyaret, telefon, faks, mail vb. yolu ile sınırsız destek sağlanmasını içermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri

- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamaları - 4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamaları - Hizmet Sözleşmeleri ve içeriğinin hazırlanması, - Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkileri - Hizmet Akdinin Feshi İle İlgili Şartlar - İhbar ve Kıdem Tazminatı - Asgari İşçilik Uygulaması - İdari Para Cezaları - Aylık Prim Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi - Sigortalılık İşlemleri - Diğer İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri

Copyright © 2021 | Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Teknoloji | www.cogen.com.tr