A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

İşletme ve İş yerlerinde İş güvenliği Uzmanları görevlendirilerek firmaların yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri sağlanmaktadır. Bilindiği üzere iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan kayıpların maddi ve manevi boyutu tüm işletmeleri ve ülke ekonomisini etkilemektedir. Vatan İş Güvenliği olarak iş güvenliği çalışmalarında ana hedefimiz iş kazaları ve meslek hastalıklarından ötürü firmalarınıza gelmesi muhtemel maddi ve manevi maliyetlerin asgari seviyelere çekilmesi ve işletmede toplam bir verimlilik oluşmasını sağlamaktır. Görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanlarının tamamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sertifikalıdır. A, B, C sınıfı sertifikalı uzmanların faaliyetleri ile yeni bir Vatan sizleri beklemektedir.

Copyright © 2021 | Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Teknoloji | www.cogen.com.tr