Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması

İşyerlerinde olası acil durumlarda yapılması gerekenler ve alınacak önlemler hakkında bilgi edinmek üzere işletmelere eğitim, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Acil Durum Müdahale ve Tahliye Prosedürü, firmamızın faaliyetleri sırasında karşılaşabileceği olası acil durumlarda (sabotaj, deprem, yangın, sel veya su baskını, çevre kazası vb.) herhangi bir kargaşaya yol açmadan izlenecek adımları belirlemek için hazırlanmıştır. Bu prosedür yaşayan bir doküman olarak hazırlanmıştır ve proje süresince ihtiyaç duyulması halinde değişiklik/ilaveler yapılarak geliştirilecektir. Hazırlanacak prosedürün kopyaları, çalışma sahalarında uygun görülen noktalarda bulundurulmak sureti ile afişe edilecektir. Bu suretle okunması, unutulan bilgilerin yenilenmesi sağlanacaktır. Hazırlanacak prosedür içinde tanımlanan ve şematik olarak verilen acil durum aksiyonları ACİL DURUM HAZIRLIĞI Başlığı altında 4 saatlik bir eğitim programı dahilinde bütün çalışanlara verilecektir. - Acil durum ekiplerinin oluşturulması, - Acil durum planlarının oluşturulması, - Acil durum toplanma bölgelerinin belirlenmesi, - Acil durum işaretleme çalışmaları, - Acil durum oluşumu öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması, - Acil durum eğitimi ilkyardım, koruma ve kurtarma faaliyetlerinin uygulanması. - Büyük Kaza Önleme Politikası ve Güvenlik Raporunun Hazırlanması - Eğitimler ile işletmenizde çalışanların, yangın, deprem, sel, sızıntı, sabotaj, ilkyardım vb. acil durumlar hakkında bilgilendirilmesi.

Copyright © 2021 | Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Teknoloji | www.cogen.com.tr