Ölçüm ve Mühendislik Hizmetleri

İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti Vatan İş Güvenliği olarak bünyemizde gerçekleştirilmektedir.

Kaldırma Araçları Periyodik Test Ve Kontrolü

Kontrol Periyodu: Kaldırma makineleri ve araçlarının test ve kontrolleri, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, (Standartlarda süre belirtilmemişse) YILDA BİR yapılmalıdır. - Köprü Vinç Periyodik Kontrolü, - Tavan Vinç Periyodik Kontrolü, - Monoray Vinç Periyodik Kontrolü, - Pergel Vinç Periyodik Kontrolü, - Kule Vinç Periyodik Kontrolü, - Mobil Vinç Periyodik Kontrolü, - Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü, - Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü, - Caraskal Periyodik Kontrolü, - Yük Asansörü Periyodik Kontrolü, - Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü, - Forklift Periyodik kontrolü, - Lift Periyodik Kontrolü, - Transpalet Periyodik kontrolü, - Halat & Sapan Kontrolleri, - Platform Periyodik Kontrolü, - Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü, - Tezgâhların Periyodik Kontrolü

Basınçlı Kaplar Periyodik Test Ve Kontrolü

Kontrol Periyodu: Basınçlı Kapların test ve kontrolleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak YILDA BİR yapılmalıdır. - Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, - Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, - Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü, - Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü, - Boyler Periyodik Kontrolü, - Kompresör Periyodik Kontrolü, - Hava Tankı Periyodik Kontrolü, - Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü, - Hidrofor Periyodik Kontrolü, - Otoklav Periyodik Kontrolü, - Emniyet Valfi Kontrolü,

Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri

Kumaş Boyama Kazanı, Çorba Kazanı) Kontrol Periyodu: 1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl, 2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl, 3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için: i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl, ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl, 4) Sabit olmayan tesisler için: i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl, ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay. 5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

Makine Bazlı Topraklama Kontrolü, Paratoner Topraklama Kontrolü

Kontrol Periyodu: Yılda Bir - Elektrik Ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü

Ortam Ölçümleri Ve Kişisel Dozimetik Ölçümler

Maruziyetin Belirlenmesi: a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda - Ortam Gürültüsü Ölçümü, - Dozimetrik Gürültüsü Ölçümü, - Gürüültü Haritası Çıkartılması Maruziyetin Belirlenmesi: a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda, b) Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda - Aydınlatma Ölçümü - Gece Termal Konfor Ölçümü - (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Maruziyetin Belirlenmesi: a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda, b) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda, - Ortam Tozu Ölçümü - Dozimetrik Toz Ölçümü Maruziyetin Belirlenmesi: Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır. a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda, b) İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda Gaz Ve Buhar Maruziyet Ölçümü Maruziyetin Belirlenmesi: Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır. a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda - El-Kol Titreşim Ölçümü - Tüm Vücut Titreşim Ölçümü

Copyright © 2021 | Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Teknoloji | www.cogen.com.tr