Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği

Ortak Sağlık Güvenlik Birimimiz bünyesinde faaliyet alanınıza en uygun nitelikte ve sizlere opsiyonel olarak en fazla desteği sağlayacak Uzmanları, İş Yeri Hekimleri ve diğer sağlık personelleri paylaşımlar neticesinde görevlendirilecektir. Deneyim ve uzmanlığın birleştiği noktada organizasyon yapılanmamız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sertifikalı A, B, C Sınıfı İşVatan Güvenliği Uzmanları, İş yeri Hekimleri, Sağlık Personelleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan sertifikalı Çevre Görevlilerinden oluşmaktadır. İş Güvenliği hizmetlerinden alacağınız katma değerin işletmenize kattığı farklılığı gözlemleyeceksiniz. Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini etkin olarak çalışanlara sunabilmek için şubeleri ile yurdun dört bir yanında hizmet vermektedir. Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği merkezi ve şubeleriyle ulaşım ve donanım olarak en kusursuz noktalarda ve şekilde dizayn edilmiştir. Merkezimizle anlaşmalı iş yeri çalışanlarına, işe giriş muayenelerinden, periyodik sağlık taramalarına kadar her türlü sağlık hizmeti verilebilmektedir.

Misyon

Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği olarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan yeni istihdam alanları oluşturan firmalarımızın kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, ergonomik çalışma koşullarının sağlanarak üretimde artışlarının ve kazançlarının artırılmasını sağlamak, işgücü, zaman ve maddi kayıplarına engel olmak, tasarruflu ve çevreye duyarlı çalışmalarına yardımcı olmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında onlara en iyi çözüm ortağı olmak, Hizmet verdiğimiz firmalarımız için emek veren, çalışan nüfusumuzu ise olası İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitmek, korumak, periyodik muayenelerini ve sağlık taramalarını yaparak erken tanı ve tedavi imkanını sağlamak, kalıcı sakatlıklarını ve kayıpları önlemek, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşamalarını ve kazanmalarını sağlamak, Sağlıklı çalışan, üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmaktır.

Vizyon

Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki etik değerlere saygılı, içinde bulunduğu sektörün bütün sorumluluklarını bilen ve taşıyan faaliyette bulunduğu her bölgede iş sağlığı ve güvenliği alanında sektörün lideri olmayı hedefleyen, çalışanlarımızın kariyer planlarını yapmak istedikleri, uzman personel kadrosunu sürekli geliştiren, çoğaltan ve eğiten nitelikli uzman kadroların çalışmak istediği kurumsal bir yapıdır.

Copyright © 2021 | Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Teknoloji | www.cogen.com.tr