Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Vatan İş Güvenliği olarak kurumumuzca düzenlemekte olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerimiz sürekli iyileştirme prensiplerini esas alacak şekilde planlanmaktadır. Eğitim hizmetleri kapsamında firma faaliyet alanına göre eğitimler 6331 sayılı İSG Kanunu Madde 17 gereği ve 15.05.2013 tarihli çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde konusunda uzman A/B/C sınıfı iş güvenliği uzmanları ve mühendisler tarafından verilir. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 85. maddesi gereği “Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.” Aynı zamanda Ağır ve Tehlikeli işlerde Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ gereği “Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.” Ağır ve Tehlikeli işlerde mesleki eğitim almamış işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için idari para cezası verilir. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri Vatan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından verilmektedir. İşletmenizde çalışanların ağır ve tehlikeli işler kapsamında yer alıp almadığını belirlenerek mesleki eğitimler hızlı bir şekilde planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerimiz

Uygulamalı İş Güvenliği Eğitimleri

- Uygulamalı iş güvenliği eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın. - Uygulamalı Yüksekte Çalışma Eğitimi - Elektrik İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi - Çatı İşlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi - Rüzgar Güllerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi - Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma ve Kurtarma Eğitimi - Radyo Frekans Tesislerinde ve Alanlarında İSG Eğitimi - Güvenli Sürüş Temel Eğitimi - Uygulamalı Yangın Eğitimi - Uygulamalı Yangın Eğitimi - Davranış Odaklı Temel İSG Eğitimi - Tehlike ve Risk Değerlendirme Eğitimi - Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı Eğitimi - Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi - Ergonomi Eğitimi - Senaryo Uygulamalı Acil Durum Tatbikatları - Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlkyardım Eğitimi - İskelelerde Güvenli Çalışma Eğitimi

Teorik İş Güvenliği Eğitimleri

- İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Yasal Yükümlülükler - İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar - İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi (Üst Düzey Yönetici,Orta Kademe Yönetici, İşçiler) - İş Kazalarının Oluşumu, İnceleme ve Değerlendirme Prensipleri - Yangın Eğitimleri - Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler - Teorik Yangın Eğitimi - Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi Ve Kullanımı - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri - Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri - El Aletlerinin Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri - Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri - Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Kompresörler ve Tüplerde İş Güvenliği Önlemleri - Makine ve Tezgahlarla Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri - Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri - Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri - Güvenlik ve Sağlık İşaretleri - Ergonomi - Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri - Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri - İş Makinelerinde İş Güvenliği Önlemleri - İş Makineleri Operatör Eğitimleri - Şantiyelerde Güvenli Giriş ve Çıkışlar - Şantiyelerde Çevre Tertip ve Düzenin Önemi - Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri - Kazı ve Çukur Emniyeti - Prefabrik Montajında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri - Tünel Yapımında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri - Bakım ve Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri - İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar - Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri - Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri - Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri - Temel İlkyardım Eğitimi

Copyright © 2021 | Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Teknoloji | www.cogen.com.tr