Acil Durum Koordinatörü Kimdir?

Acil durumlarda ekipler arası koordinasyonu, işveren alt işveren arasındaki koordinasyonu sağlayacak. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil savunma kuruluşları ile iletişime geçecek. Acil durumlar hakkında bilgi verecek. İş yerinde işveren tarafından görevlendirilen ve acil durumlardan kaynaklanan risk ve etkileri en aza indirmek için tedbirlerin alınması ve aldırılmasını sağlayacak organizasyonu kuran ve organizasyon kapsamında yürütülen faaliyet ve ekiplerden sorumlu kişidir. Koordinatörün çalışma sahasında bulunmaması durumunda koordinatör yedeği koordinatörün görevlerini üstlenecektir. İkisinin aynı anda çalışma sahasında bulunması durumunda koordinatörün liderliğinde acil durum müdahale ve tahliye planları yürütülecektir. Acil durum koordinatörü; acil durum ekiplerinin sevk ve idaresini üstlenen ve bu konuda karalar alan ve uygulayan birimdir. Acil durum ihbarı üzerine en kısa zamanda güvenlik altındaki bölgede toplanır. Ekiplerin güvenli bir şekilde olaya müdahalesi için teknik, idari kararları alır. Haberleşmenin sağlıklı işletilmesini sağlar. Olay bölgesini düzenli ve açık tutar. Basın ve halkla ilişkileri yürütür. Gerekli malzemeyi temin eder, İtfaiye ve güvenlik kuvvetleri gelinceye kadar faaliyetleri sevk ve idare eder, itfaiye geldikten sonra ise görevi onlara devreder, onlara yardımcı olur. Olağan üstü hallerde ve gece vardiyalarında, acil durum koordinatörünün olmadığı durumlarda yedek koordinatör aynı görevi üstlenir.

Vatan ISG

Copyright © 2021 | Vatan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Teknoloji | www.cogen.com.tr